Samostanska kuhinja skrbi za stalno preskrbljenost menihov s tibetanskim slanim čajem.